top of page

Politique de confidentialité de KaDesignBE

1) Waarborgen Confidentialité

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.KaDesignBE.com is een belangrijke taak voor mij. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Enracinement

Porte d'information et de diensten sur www.KaDesignBE.com te te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Confidentialité

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. KaDesignBE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring :

 •    Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

•    De gegevens die u aan ons geeft worden niet aan derde partijen verstrekt tenzij er een wettelijk onderbouwde vraag voor is (d bjbvoorbeel).

•    Wij zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, willen u hierop wijzen and deze respecten.

4) Biscuits Gebruik van

www.KaDesignBE.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina's die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina's het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie deelt navigateur.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. C'est ce que vous faites de votre navigateur. Vous obtenez plus d'informations sur les mogelijkheden du site Web de votre navigateur.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hieromtrent contact direct met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, c'est de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

CONDITIONS D'UTILISATION

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

ARTICLE 1 : ALGEMENE BEPALINGEN
De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contracte rechten en plichten van alle gebruikers en bezoekers (hierna genoemd 'Gebruiker' of 'U') van de website www.KaDesignBE.com  (hierna genoemd 'Site') en de eigenaar van die website zijnde KaDesignBE , waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Dorpsstraat 24, 3390 TIelt-Winge, België met als bedrijfsnummer BE0777519039)  De huidige Algemene Voorwaarden beheren elke verkoop van producten uitgevoerd op de Site , vervangen elke voorafgaande voorwaarden en zijn de enige toepasbaar, rekening houdend met andere wettelijke bepalingen van toepassing. De Algemene Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de Site. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de Site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een hand schriftelijke.

ARTICLE 2 : PRIJS
Alle vermelde verkoopprijzen op de Site zijn steeds inclusief BTW, maar exclusief leveringskosten. De leveringskosten worden bepaald doorheen het aankoopproces en gecommuniceerd aan de Gebruiker. De uiteindelijke total kostprijs is in Euro en op het einde van het aankoopproces expliciet en duidelijk vermeld, vooraleer de Gebruiker zijn aankoop definitief valideert. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. KaDesignBE behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de rede moge zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de Gebruiker effectief toe te pasn.

ARTICLE 3 : AANBOD
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de Site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken U vooraf contact op te nemen. KaDesignBE est à geen geval aansprakelijk à geval van materiële fouten, zet-of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KaDesignBE.  KaDesignBE is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen a leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

ARTICLE 4 : AANKOPEN EN LIGNE
De klant heeft de mogelijkheid om een aantal artikelen uit het  assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot op het moment dat de klant de artikelen betaald heeft. De artikelen worden op een door de klant aangegeven adres geleverd. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen : VISA, Mastercard, Bancontact/Mistercash.

 

ARTICLE 5 : VERZENDING EN LEVERINGSTERMIJN :
Voor België bedraagt de leveringstermijn (na betaling) ongeveer 1-7 jours.

Voor verzending naar landen in de Europese Unie, bedraag de leveringstermijn 1 ot 4 weken.

De juwelen worden altijd ingepakt in een gewatteerde enveloppe.  Het pakje wordt door de postbode in je brievenbus gestoken.
We proberen een  zo snel mogelijke levering te verzekeren. De koper bezorgt aan KaDesignBE het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder verantwoordelijkheid van de koper en
kunnen er extra kosten worden aangerekend.
KaDesignBE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door Bpost,

Retour en : 

C'est mogelijk tot 14 dagen na ontvangst van het artikel. De klant contacteert KaDesignBE voordat het artikel wordt teruggestuurd. De verzendingskosten voor retour zijn ten laste van de klant. Na ontvangt van de artikels, wordt het aankoopbedrag terugbetaald aan de koper, mits het artikel in goede staat is bevonden.


ARTICLE 6 : KLACHTEN
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht.

KaDesignBE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, of verkleuring van de materialen veroorzaakt door incorrect onderhoud van de juwelen. 

ARTICLE 7 : GARANTIE
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 septembre 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantit laat deze rechten onverminderd.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met KaDesignBE, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan KaDesignBE. Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 7 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging.
De(commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normal slijtage. Zij est evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. La garantie est niet overdraagbaar.

 

Herroepingrecht :
Je hebt als consumant het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen. Voordat u de juwelen terugstuurt, stuurt u een mail naar info@kadesignbe.com  waar u de nodige instructions krijgt. De juwelen moeten in dezelfde staat terugkeren als ze verstuurd zijn en worden dus in een veilige verpakking verstuurd (bijvoorbeeld : gewatteerde enveloppe waarin de juwelen zelf nog ingepakt worden in bubbelpapier)

ARTICLE 7 : BEWIJS
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

bottom of page